JÄÄOLUD

Alates 23. jaanuarist on lubatud minna Peipsi järve jääle jalgsi ja maastikusõidukitega kogu Ida-Viru maakonna piires, kuid mitte lähemale kui 200 meetrit ajutisele kontrolljoonele. Ida-Viru maakonna piires on keelatud Peipsi järve jääle minek ojade ja jõgede suudmetele lähemale kui 200 meetrit ja Narva jõe suudmealale lähemale kui 500 meetrit.

Alates 23. jaanuarist on lubatud minna Narva veehoidla jääle jalgsi Kulgu sadamast 3 kilomeetrit ulatuses ülesvoolu kuni 1 kilomeeter kaugusele Eesti Vabariigi poolsest kaldast, kuid mitte lähemale ajutisele kontrolljoonele kui 50 meetrit.

Keelatud on Narva veehoidla jääle minek ojade ja jõgede suudmetele lähemale kui 200 meetrit.

Alates 21. jaanuarist on lubatud väljumine jalgsi Peipsi-, Lämmi- ja Pihkva järve jääle Jõgeva, Tartu ja Põlva maakonna piires Eesti Vabariigile kuuluval alal kuni piirirežiimi alani.

Lubatud on väljumine ja liiklemine maastikusõidukitega (mootorkelk, ATV) Pihkva ja Lämmijärve jääl, Eesti Vabariigile kuuluval alal, kuni piirirežiimi alani.

Alates 23. jaanuarist on Peipsi järvel lubatud väljumine ja liiklemine maastikusõidukitega.

Keelatud on jääle väljumine mis tahes sõiduautode ja traktoritega.

Keelatud on liikumine jalgsi ja transpordivahendil:

  • Uhtinina ja Piirissaare vahelisel alal;
  • Salusaarele ligemale kui 100 m (voolukohad);
  • Ojade ja jõgede suudmetele lähemal kui 150 m.Peipsi kaldale paigutatud kaameratest saab pildi veekogul toimuvast: http://www.kalastusinfo.ee/sisu/ilm/peipsi-veebikaamera.php

Jääolude kohta saab infot kordonitest:
Värska kordon (telefonil 786 1780)
Mehikoorma kordon (telefonil 786 1790)
Varnja kordon (telefonil 333 1690)
Mustvee kordon (telefonil 333 1673)
Alajõe kordon (telefonil 333 1660)
Mustajõe kordon (telefon 333 1630)
Narva kordon (telefonil 333 1580)
Vasknarva kordon (telefonil 333 1650)