Kalapüügi eeskiri ja kalade alammõõdud

Vastused leiad kalapüügieeskirjast. Kalade alammõõdud ja mõõtmise nõuded on ära toodud allpool tabelis.
Loe lähmalt  kalapüügi eeskirja

 

Kalaliik
Veeala, kus alammõõt kehtib1
l2, cm
L3, cm
Lõhe jõgedes 55 60
Meriforell (iherus) 50
Jõeforell 32 36
Rääbis 10 12
Siig 30 35
Meritint 10 12
Haug 40 45
Angerjas merre suubuvates jõgedes 35
Võrtsjärves, Peipsi ja Pihkva järves 55
teistes siseveekogudes 50
Säinas meres ja sinna suubuvates jõgedes 32 38
Linask 25 30
Latikas Peipsi, Pihkva, Lämmijärves ning Suures ja Väikeses Emajões 30 35
Vimb 26 30
Luts Peipsi, Pihkva, Lämmi- ja Võrtsjärves 40
Koha meres ja sinna suubuvates jõgedes 38 44
Peipsi, Pihkva ja Lämmijärves 40 46
Võrtsjärves 45 51
teistes siseveekogudes 40 46
Lest alapiirkonnas 28 21
alapiirkondades 29 ja 32 18
Jõevähk4 10
Ahven meres 16 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Veeala on määratud juhul, kui alammõõt on veealade lõikes erinev või kehtib ainult teatud veealal.
2 l – kala pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime keskmiste kiirte alguseni.
3 L – kala pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime lõpuni.
Kala loetakse mõõduliseks, kui vähemalt üks antud mõõtudest (l või L) on võrdne alammõõduga või ületab seda.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Paadirent