Nõuded väikelaeva varustusele

Majandus- ja kommunikatsiooniministri

11. mai 2011. a määruse nr 32

„Nõuded väikelaeva varustusele  ning väikelaeva kategooriad vastavalt väikelaeva konstruktsioonile, samuti sellise väikelaeva ohutusnõuded, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise”

lisa

 

Väikelaeva varustuse nõuded vastavalt väikelaeva kategooriale

 

 

 

Varustuse nimetus

Väikelaevakategooria
A B C D,C*
Päästerõngas* või päästeling koos viskeliiniga 15-25m + +

+

Päästeparv* + +

Päästevest kandevõimega vähemalt 100 N* + +

+

Ujuvusvahend kandevõimega vähemalt  50 N*

+

Purjejahil ohutusvööd iga pardalviibija jaoks + +

+

3 punast säratuld* + +

+

3 punast langevarjuraketti* + +

2 tulekustutit* ja 1 tulekustutustekk* + +

1 tulekustuti * / **

+

+

Pilsipump + +

Pilsipump või hauskar

+

+

Navigatsioonivahendid asukoha määramiseks ja navigatsioonikaart + +

+

Tuled vastavalt rahvusvahelisele laevakokkupõrgete vältimise eeskirjale(COLREG) või laevatatavatel sisevetel liiklemise korrale + +

+

+

2 ankrut koos ankruotstega + +

1 ankur koos ankruotsaga

+

+

Pukseerimisots + +

+

+

Pootshaak + +

Aerud või mõla

+

+

Esmaabivahendid + +

+

Udupasun või muu heliseade + +

+

+

Radaripeegeldi + +

Kajalood või lood + +

Hädarooliseade + +

Avariivarustus (teip, tööriistad, koonuskorgid jne.) + +

Binokkel + +

+

Kompass + +

+

+

Jäätmekogumisvahendid + +

+

+

Triivankur + +

 

 

Selgitused:

+    – varustus on nõutav;

–    – varustus ei ole nõutav;

*    – nõutav sertifikaat/markeering (SOLAS, CE või ISO);

** – nõutav väikelaeval, kus kasutatakse lahtise leegiga küttekeha, põlevaid vedelikke või

gaasiseadmeid, sisemootorit või üle 25kW võimsusega päramootorit

C* –     C-kategooria väikelaeva kasutamisel merel kuni 5 meremiili kaldast ja sisevetel kuni  9  kilomeetrit  kaldast  on  nõutav  vähemalt  D-kategooria  varustus  koos                                       ** nõudega.“;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Paadirent