Päästevest

 

Levinud väärarusaamad:

  • – Minuga ei juhtu midagi, seepärast ei kanna ma paadis päästevesti.
  • – Päästevesti kannavad vaid lapsed ja lemmikloomad, täiskasvanutel pole seda vaja.
  • – Oskan ujuda, järelikult ei ole päästevesti tarvis kanda.
  • – Oskan ennetada õnnetust ja olen kukkumisest enne toimumist teadlik.
  • – Kui kaatril või paadil on rohkem kui üks tekk, ei ole vaja väikelaevas liikumiseks vesti üldse kanda, ka mitte ülemisel tekil.

 

§5. Nõuded väikelaeva päästevarustusele

 

Vastu võetud 11.05.2011 nr 32

 

(1) Väikelaeval peab olema vähemalt üks päästevest või ujuvusvahend iga pardalviibija jaoks vastavalt väikelaeva kategooriale. Päästevestid ja ujuvusvahendid peavad olema sertifitseeritud ja vastavalt markeeritud ning olema hooldatud vastavalt valmistajatehase kasutusjuhendile.

 

Päästevest on oluline

Päästevestist ei ole mõistlik loobuda põhjendusega, et osatakse hästi ujuda. Ujuda on lihtsam päästevestiga, eriti siis, kui tekib väsimus või kaotatakse kehasoojust.
Päästevahendite klassifitseerimisel kasutatakse mõistet kandevõime ning neid tähistatakse 50 N, 100 N, 150 N, 275 N (N – njuuton).

 

Lapsele päästevest selga

Täiskasvanu ujuvvest ei ole mõeldud lastele (alla 30-kilosele inimesele). Laps, keda ei ole õpetatud, kuidas pärast vettekukkumist tegutseda, peab kandma vaid spetsiaalseid lastele mõeldud päästeveste. Olenemata sellest, kas ta oskab ujuda või mitte.
Ohutuse huvides peaks laps kandma päästevesti ka sadamas liikudes, kai ääres ja ankrus seisval laeval. Uskuge, lapsevanemad, et te ei jõua vettekukkujat nii kiiresti päästa, kui vaja oleks. Mõelge näiteks sellele, kui kiiresti oskavad lapsed laualt asju maha tõmmata. Õnnetused juhtuvad veelgi ootamatumalt.
 

 

Meilt leiab päästeveste (100N) alatest 5 kg kuni 90+ kg .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Paadirent