Päästevest

Päästevest võib päästa teie või lähedase elu! Eriti oluline on päästevest lapsele!

 

Levinud väärarusaamad:

 

§5. Nõuded väikelaeva päästevarustusele

 

Vastu võetud 11.05.2011 nr 32

 

(1) Väikelaeval peab olema vähemalt üks päästevest või ujuvusvahend iga pardalviibija jaoks vastavalt väikelaeva kategooriale. Päästevestid ja ujuvusvahendid peavad olema sertifitseeritud ja vastavalt markeeritud ning olema hooldatud vastavalt valmistajatehase kasutusjuhendile.

 

Päästevest on oluline

Päästevestist ei ole mõistlik loobuda põhjendusega, et osatakse hästi ujuda. Ujuda on lihtsam päästevestiga, eriti siis, kui tekib väsimus või kaotatakse kehasoojust.
Päästevahendite klassifitseerimisel kasutatakse mõistet kandevõime ning neid tähistatakse 50 N, 100 N, 150 N, 275 N (N – njuuton).

 

Lapsele päästevest selga

Täiskasvanu ujuvvest ei ole mõeldud lastele (alla 30-kilosele inimesele). Laps, keda ei ole õpetatud, kuidas pärast vettekukkumist tegutseda, peab kandma vaid spetsiaalseid lastele mõeldud päästeveste. Olenemata sellest, kas ta oskab ujuda või mitte.
Ohutuse huvides peaks laps kandma päästevesti ka sadamas liikudes, kai ääres ja ankrus seisval laeval. Uskuge, lapsevanemad, et te ei jõua vettekukkujat nii kiiresti päästa, kui vaja oleks. Mõelge näiteks sellele, kui kiiresti oskavad lapsed laualt asju maha tõmmata. Õnnetused juhtuvad veelgi ootamatumalt.
 

 

Meilt leiab päästeveste (100N) alatest 5 kg kuni 90+ kg .